A Szent István Egyetem adatvédelmi politikája

A Szent István Egyetem (SZIE) tevékenysége során teljes mértékben törekszik a személyes adatok védelmére, szem előtt tartva az adatalanyok érdekeit.

Az adatkezelések során különös gondot fordítunk rá, hogy
- a személyes adatok gyűjtése csak az adott adatkezelési célhoz szükséges minimumra korlátozódjon;
- az adatok tárolása csak a szükséges ideig történjen meg;
- az adatok csak olyan célra kerüljenek feldolgozásra, amilyen célra azok gyűjtésre történt;
- az adatok ne kerüljenek továbbításra külső félnek, kivéve ha az adatgyűjtés során ezt előre jeleztük és felhatalmazást kaptunk rá;
- az általunk kezelt személyes adatok ne kerüljenek értékesítésre;
- ne tároljuk titkosítás nélkül a személyes adatokat.